Gedragswetenschapper

Voor ons samenwerkingsverband zijn we door omstandigheden per direct op zoek naar een ervaren, empathische gedragswetenschapper met kennis van het (basis)onderwijs en de jeugdhulpverlening.

Wie zijn we?

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA is een klein samenwerkingsverband met ongeveer 10.000 leerlingen. De schoolbesturen van 35 scholen voor primair onderwijs in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard werken er met elkaar samen om de doelstelling van passend onderwijs te realiseren. Het SWV kent een Raad van Toezicht, een directeur-bestuurder en ongeveer 20 medewerkers in dienst van het SWV.

Wat ga je doen?

Als gedragswetenschappers van RiBA ben je in dienst van samenwerkingsverband RiBA en heb je specifieke competenties en vaardigheden op onderwijskundig gebied. Je wordt door het samenwerkingsverband ingezet om scholen en ouders te ondersteunen bij het realiseren van passend onderwijs. Je bent beschikbaar voor consultatie door de school en maakt deel uit van het school ondersteuningsteam (SOT). Je werkt nauw samen met de ambulant ondersteuners van het samenwerkingsverband en de jeugdhulpverleners van het wijkteam. Indien gewenst kan je psychodiagnostisch onderzoek verrichten.Je werk staat in dienst van het kind.

Wat vragen we?

Je hebt kennis van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving binnen passend onderwijs en kan deze vertalen naar beleid vanuit zich ontwikkelende werkzaamheden binnen RiBA.

  • Een afgeronde opleiding als (GZ)-psycholoog of orthopedagoog(-generalist);
  • Minimaal 5 jaar werkervaring als gedragswetenschapper voor het onderwijs;
  • Wetenschappelijke en praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school-, groeps- en klassenniveau, alsmede brede kennis van pedagogiek / didactiek / gedrag;
  • Een diagnostiekaantekening;
  • Specialistische kennis van de sociale kaart van de omgeving/regio en inzicht in het functioneren van het samenwerkingsverband en alle mogelijkheden van te geven ondersteuning aan scholen;
  • Communicatief vaardig en in staat om met professionele afstand in het belang van het kind de betrokkenen met elkaar te verbinden en vanuit overzicht het proces te begeleiden, zodat communicatie en samenwerking tussen de betrokkenen tot stand komt;
  • In bezit van rijbewijs en eigen vervoer.

Wat bieden we?

  • Inschaling en rechtspositie conform CAO-PO, schaal 11.
  • Eenaanstelling van 4 dagen per week (0,8) in dienst het samenwerkingsverband voor de duur van minimaal een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
  • Een hecht en dynamisch team.

Selectieprocedure

De sluitingstermijn van de sollicitatie is 28 juni 2019. De gesprekken zullen plaatsvinden op 8 juli 2019. Afhankelijk van de bevindingen tijdens deze gesprekken, zal een tweede gespreksronde worden georganiseerd.

Geselecteerde kandidaten voeren een gesprek met de directeur-bestuurder en teamleden van SWV RiBA. Het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.De directeur-bestuurder maakt uiterlijk midden juli 2019 de definitieve keuze voor de kandidaat bekend, waarna de benoeming met onmiddellijke ingang kan plaatsvinden.

Meer informatie vind je op de website: www.swv-riba.nl en kun je telefonisch inwinnen bij Monique de Sterke, de directeur-bestuurder tel. 085-7501070.

Een uitgebreide taakbeschrijving kun je opvragen via info@swv-riba.nl. Daar mag  je ook vóór 28 juni 2019 je motivatie met cv naartoe sturen.

De missie van SWV RiBA is: ‘Ieder kind telt’. Uitgangspunt van onze missie is dat iedere leerling passend onderwijs krijgt aangeboden. Passend onderwijs vindt zo mogelijk binnen het regulier onderwijs en dichtbij huis plaats. Samen met ouders bepalen wij wat een kind nodig heeft om optimaal te ontwikkelen. RiBA is een samenwerkingsverband van 35 scholen voor primair onderwijs en bedient ruim 10.000 leerlingen in de regio Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard.