Gedragswetenschapper

Voor ons samenwerkingsverband zijn we door omstandigheden per direct op zoek naar een ervaren, empathische gedragswetenschapper met kennis van het (basis)onderwijs en de jeugdhulpverlening. Lees verder >>>

Beleidsmedewerker

Voor ons samenwerkingsverband zijn we per 1-8-2019 op zoek naar een enthousiaste, diplomatieke beleidsmedewerker met ervaring op het gebied van (basis)onderwijs en afstemming met de jeugdhulpverlening. Lees verder >>>

De missie van SWV RiBA is: ‘Ieder kind telt’. Uitgangspunt van onze missie is dat iedere leerling passend onderwijs krijgt aangeboden. Passend onderwijs vindt zo mogelijk binnen het regulier onderwijs en dichtbij huis plaats. Samen met ouders bepalen wij wat een kind nodig heeft om optimaal te ontwikkelen. RiBA is een samenwerkingsverband van 35 scholen voor primair onderwijs en bedient ruim 10.000 leerlingen in de regio Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard.