Inloggen op intranet is alleen mogelijk indien u een gebruikersnaam en wachtwoord heeft.
Voor het aanvragen van een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u een mail sturen naar info@swv-riba.nl.

Toegang kunnen aanvragen:
– Scholen: Directeuren, Intern Begeleiders en leerkrachten van het Samenwerkingsverband RiBA
– OPR leden van het Samenwerkingsverband
– Bestuursleden van deelnemende besturen van het Samenwerkingsverband