Het beste in ieder kind boven halen,
daar doen wij graag iets extra's voor!

MEER WETEN?

Voor ouders en leerkrachten

Heeft uw kind of leerling extra ondersteuning nodig in welke vorm dan ook? Dan is het goed om te weten dat er voldoende mogelijkheden zijn. Veel heeft u al kunnen lezen op deze website. Meer informatie vindt u op de links op deze pagina. U kunt hier bijvoorbeeld onze
folder digitaal doorbladeren en als u dat wilt downloaden.

De scholen van SWV RiBA stellen gezamenlijk een Plaatsingswijzer Voortgezet Onderwijs op. Klik hier voor de Plaatsingswjzer RiBA. De Plaatsingswijzer is gebaseerd op de Plaatsingswijzer van FOKOR. Klik hier voor de FOKOR Plaatsingswijzer.

Klik hier voor onze folder >>
Klik hier voor diverse publicaties >>
Klik hier voor landelijke en regionale websites >>

Afkortingen en vaktaal

Gaat uw kind met ons het traject in met extra ondersteuning? Dan komt u veel afkortingen en vaktaal tegen die voor een ouder niet altijd begrijpelijk zijn. Natuurlijk zullen wij u in onze gesprekken alles duidelijk uitleggen. Daarnaast hebben we een 'Uitleg afkortingen en vaktaal' opgesteld.
Klik hier voor 'Uitleg afkortingen en vaktaal' >>

Meest gestelde vragen

Heeft u vragen over Passend Onderwijs? Hier vindt u veel voorkomende vragen van ouders. U kunt uw vragen natuurlijk altijd voorleggen aan de leerkracht van uw kind.
Klik hier voor 'Meest gestelde vragen' >>

Heeft u een klacht?

U kunt uw klacht of bezwaar aan ons doorgeven via de mail of telefoon. Binnen 5 werkdagen nemen wij contact met u op en zetten uw klacht of bezwaar samen met u op papier. Degene die uw klacht behandelt neemt binnen 10 werkdagen contact met u op. De wettelijke behandeltermijn van een bezwaarschrift varieert van zes tot twaalf weken.
Klik hier voor meer informatie over 'Klacht- en bezwaarcommissie' >> 

Informatie voor directies van scholen, Intern Begeleiders en schoolbesturen

Gerichte informatie is te vinden op intranet >>

 

Nieuwsbrief RiBA

Samenwerkingsverband RiBA geeft regelmatig een nieuwsbrief uit die interessant is voor professionals die verbonden zijn met ons werk. Inschrijving voor de nieuwsbrief kan digitaal. Klik hier.
 

Direct contact?

Wilt u direct iets aan ons vragen of melden? Dan kunt u bellen naar 085-7501070 of mailen naar info@swv-riba.nl


Post- en bezoekadres

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA
Kastanjelaan 18H
2982 CM Ridderkerk